Legislativa

Jako provozovatel distribuční soustavy vám garantujeme dodávku elektřiny v kvalitě stanovené příslušnou legislativou. Proto na zařízeních lokální distribuční soustavy provádíme pravidelnou údržbu, servis a zákonem předepsané revize. V případě nahlášení poruchy okamžitě zahájíme opravu.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení a užívání lokální distribuční soustavy L.D.Energy, s.r.o.

Pravidla provozování lokální distribuční soustavy stanovují základní technické, plánovací a informační požadavky pro připojení a užívání lokální distribuční soustavy L.D.Energy, s.r.o. Tato pravidla přejímáme od E.ON Distribuce, a.s.