Projekt „Aplikace Smart Grids v lokálních distribučních soustavách L.D.Energy, s.r.o.“

Předmětem projektu je realizace komplexu opatření vedoucích ke zlepšení spolehlivosti a informovanosti v provozovaných lokálních distribučních soustavách (LDS), které umožní inteligentní a efektivní provoz LDS.

Hlavní cíl projektu: Zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům.

Reg. č. projektu: CZ.01.3.12/0.0/0.0/18_231/0015389